WENTYLACJA

RODZAJE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

W zależności od sposobu zastosowania,
kanały, z których powstają instalacje wentylacyjne można podzielić na:

Sztywne, stalowe, ocynkowane przewody wentylacyjne posiadają generalnie większe średnice. Ich zaletą jest duża wytrzymałość i różnorodność kształtów i średnic. Metalowe przewody izoluje się również wełną mineralną. Posiadają znacznie wyższy poziom izolacji termicznej niż przewody miękkie. Dodatkową zaletą jest łatwość regulacji systemu.

Kanały tworzywowe
czyli przewody elastyczne o małej średnicy, wykonane z tworzywa sztucznego. Są bardzo wytrzymałe mechanicznie i można je łatwo ukryć w stropach i wylewkach. Ten typ wentylacji zapewnia jej szczelność i dużą izolację termiczną.

Miękkie przewody wentylacyjne
wykonane z metalizowanej folii PCV, pokrytej izolacją z wełny mineralnej o niewielkiej gęstości. Niska cena tworzywa oraz łatwość monatżu może być zaletą tego typu konstrukcji. Obniżona trwałość i słaba izolacja termiczna powoduje, że miękkie przewody nie są popularne w naszej strefie klimatycznej;

JAK KONTROLOWAĆ SYSTEM WENTYLACJI?

Jeżeli pomimo działania systemu rekuperacji, zauważymy, że w pomieszczeniach domu zaczyna być duszno, w kuchni utrzymują się zapachy, a wilgotność w pokojach wzrasta, oznacza to, że powinniśmy jak najszybciej dokonać kontroli całego systemu wentylacji mechanicznej. Kontrola polega na:

  • sprawdzenie wydajności (regulacji) systemu;
  • ewentualnej wymianie filtrów powietrza centrali wentylacyjnej;
  • oczyszczeniu czerpni i wyrzutni powietrza;
  • zmianie ustawień centrali;
  • sprawdzeniu ustawień elementów nawiewnych/wywiewnych i drożności kanału wentylacyjnego;

Może się zdarzyć, że w pomieszczeniach panuje zbyt niska wilgotność (poniżej 38%, w temperaturze 22 stopnie C). W tym przypadku można zmienić ustawienia centrali wentylacyjnej. Zmiana powinna jednak następować stopniowo. W okresie zimowym, w czasie mrozów, poziom wilgotności powietrza na zewnątrz jest niemal zerowa. Wtedy najlepiej wspomagać się specjalnymi nawilżaczami powietrza w pomieszczeniach. Możemy zastosować centrale wentylacyjne z wymiennikami ….
Można zamontować również nawilżacz powietrza na kanale zwiewnym.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMIANY FILTRÓW

Stopień zanieczyszczenia filtrów zależy od:

  • poziomu czystości powietrza czerpanego z zewnątrz,
  • poziomu czystości powietrza wywiewanego z pomieszczeń,
  • od stopnia intensywności pracy centrali,
  • od rodzaju samego filtra.

Zapchane filtry powodują mniejszą skuteczność działania, obniżony poziom odzysku ciepła oraz narażają system wentylatorów na awarię. Zaleca się, aby raz w miesiącu dokonać kontroli filtra i oczyścić go z zabrudzeń (liści, owadów i pyłów). Wymiany filtra należy dokonywać w zależności od jego stanu, nie rzadziej jednak niż wskazują na to zalecenia producenta. Nowoczesne rekuperatory przypominają o konieczności wymiany filtra automatycznie.

WENTYLACJA GARAŻU

Sposób wentylacji garażu jest ściśle określony przez przepisy prawne, które nie pozostawiają użytkownikom swobody w tym zakresie. Zależy on od tego czy garaż jest ogrzewany czy nie. Garaż nieogrzewany powinien być wentylowany przez otwory wentylacyjne usytuowane w przeciwległych ścianach bocznych bądź w drzwiach garażowych. W garażach jednostanowiskowych powierzchnia otworów powinna wynosić co najmniej 0,04 m2. Jeśli chodzi o garaże z dwoma stanowiskami – powierzchnia ta powinna być dwukrotnie większa.
Garaż ogrzewany musi posiadać wentylację grawitacyjną z kominem wentylacyjnym, którego wysokość powinna wynosić co najmniej 3 metry.
Garaż powinien być oddzielony od części mieszkalnej szczelnymi drzwiami.

SKUTECZNE CHŁODZENIE DOMU

Dobrze zaprojektowany i sprawny system wentylacji mechanicznej jest zbawienny zwłaszcza w okresie letnim. Potrafi wychłodzić pomieszczenia domu, znacznie zwiększając komfort jego mieszkańców.
Jedną z najlepszych metod jest tzw. „wanna chłodnego powietrza”/PROPONUJĘ RYSUNEK/. Polega ona na tym, że wieczorem zamykamy wszystkie okna i drzwi zewnętrzne na parterze, a na poddaszu pozostawiamy uchylone okno. Wtedy chłodne powietrze nawiewane przez wentylację pozostanie wewnątrz budynku, natomiast ciepłe zostanie usunięte na zewnątrz. Dzieje się tak, ponieważ chłodne powietrze posiada większą gęstość i ma tendencję do opadania w dół.

Chłodnica na kanale nawiewnym podłączona do glikolowej pompy ciepła w okresie letnim ten wariant chłodzi dom i regeneruje jednocześnie dolne źródło.

KONTAKT

+48 783 545 948

biuro@folrec.pl

ul. Roszarnicza 20
63-230 Witaszyce

Polityka prywatności

Folrec © 2020